Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodział administracyjny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lyubov Papurina | 2019-06-27 06:57:37
kazachstan, miasta, rejony, auty

Kazachstan podzielony jest na 183 rejonów, w tym 20 rejonów miejskich, 87 miast i 6454 wsie (aułów).

Kraj administracyjnie podzielony jest na 14 województw (obwodów): akmolińskie, aktiubińskie, ałmatyńskie, atyrauskie, wschodnio-kazachstańskie, żambylskie, zachodnio-kazachstańskie, karagandyjskie, kostanajskie, kyzyłordyńskie, mangistauskie, pawłodarskie, północno-kazachstańskie, turkiestańskie oraz trzy miasta wydzielone: Nur-Sułtan, Ałmaty i Szymkent.

W Kazachstanie są 87 miast, w tym 37 ze statutem miast obwodowych.

 

 

Na władze lokalne składają się organy ustawodawcze obwodów i miast republikańskich - maslichaty oraz organy wykonawcze - akimaty, stanowiące jednolity zhierarchizowany system terenowej administracji państwowej.

 

Zgodnie z przepisami, maslichaty są wybierane w wyborach bezpośrednich, tajnych, równych i powszechnych na czteroletnią kadencję. Do ich kompetencji należy:

  • uchwalanie planów i programów społeczno-gospodarczego rozwoju odpowiedniej jednostki terytorialnej, budżetu lokalnego i sprawozdania o jego wykonaniu
  • rozwiązywanie problemów lokalnej administracji nie zastrzeżonych dla innych władz publicznych
  • rozpatrywanie sprawozdań akimów w dziedzinach nie zastrzeżonych dla prezydenta i rządu
  • dbanie o prawa i ustawowe interesy obywateli w dziedzinach nie zastrzeżonych dla innych władz publicznych

Akimaty w myśl przepisów czuwają nad realizacją ogólnopaństwowej polityki władzy wykonawczej w połączeniu z interesami i potrzebami rozwoju danej jednostki terytorialnej. Na czele lokalnych organów wykonawczych stoją akimowie, będący przedstawicielami prezydenta i rządu.

Akimów obwodów (województw), akimów miast o znaczeniu ogólnokrajowym i akima stolicy kraju mianuje prezydent na wniosek premiera.

Sposób mianowania lub wyboru niższych rangą urzędników określa prezydent. Do kompetencji akimatów należy:

  • opracowywanie planów i programów społeczno-gospodarczego rozwoju danej jednostki terytorialnej oraz budżetu i czuwanie nad ich wykonywaniem
  • zarządzanie własnością komunalną
  • mianowanie i odwoływanie kierowników lokalnych organów wykonawczych
  • organizacja działalności własnych struktur

 

Linki do stron internetowych Akimatów obwodowych oraz miast wydzielonych:

 

Akimat miasta Nur-Sułtan 

Akimat miasta Ałmaty 

Akimat miast Szymkent

Akimat obwodu akmolińskiego  

Akimat obwodu aktiubińskiego

Akimat obwodu ałmatyńskiego 

Akimat obwodu atyrauskiego 

Akimat obwodu karagandyjskiego 

Akimat obwodu kostanajskiego 

Akimat obwodu kyzyłordyński 

Akimat obwodu mangistauskiego 

Akimat obwodu pawłodarskiego 

Akimat obwodu północno-kazachstańskiego 

Akimat obwodu turkiestańskiego

Akimat obwodu wschodnio-kazachstańskiego 

Akimat obwodu zachodnio-kazachstańskiego 

Akimat obwodu żambylskiego