Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuO Korporacjach Socjalno-Przedsiębiorczych (SPK) w Republice Kazachstanu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lyubov Papurina | 2018-10-01 14:12:22
kazachstan, korporacje socjalno-przedsiębiorcze

Idea utworzenia Korporacji Socjalno-Przedsiębiorczych (SPK) została po raz pierwszy ogłoszona przez Prezydenta Republiki Kazachstanu w dniu 1 marca 2006 roku w Orędziu Prezydenta do obywateli Kazachstanu „Strategia wejścia Kazachstanu do 50-ciu najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata”.

Od 2007 roku zaczęto w Kazachstanie tworzyć SPK, które obecnie istnieją w każdym obwodzie.

Działalność SPK skierowana jest na: tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, uruchamianie nowej produkcji oraz modernizację istniejących linii produkcyjnych, pozyskiwanie inwestycji, realizację inicjatyw rządowych.

Jednocześnie SPK przygotowane są do pełnienia roli inwestycyjnej instytucji rozwoju obwodu.

Zgodnie z Ustawą RK „O majątku państwowym” SPK posiadają status spółki narodowej, która powoływana jest decyzją Rządu RK lub lokalnych organów wykonawczych obwodów, miast o znaczeniu republikańskim (Ałmaty i Astana). Jest to spółka akcyjna, w której większościowy pakiet akcji należy do państwa. Przykładem spółki narodowej jest narodowy holding zarządzający realizujący działalność w branżach, które stanowią podstawę gospodarki narodowej (np. KazMunayGas, AirAstana, Kazakhstan Engineering, KazAtomProm, KazakhstanTemirZholy itd.). Innym przykładem są SPK, utworzone w celu wspomagania rozwoju regionów.

 

Misja SPK – pomoc w społeczno-gospodarczym rozwoju obwodu, na zasadzie partnerstwa państwa i biznesu.

 

Wizerunek SPK – regionalna instytucja rozwoju, skutecznie zarządzająca aktywami, stymulująca aktywność gospodarczą w sektorach rozwoju obwodu, w tym poprzez przyciąganie inwestycji, a także występująca w roli katalizatora tworzenia konkurencyjnych i stabilnych zakładów.

 

Cel SPK – zwiększenie wartości aktywów.

 

Zadania SPK:

 1. Uruchamianie nowej konkurencyjnej produkcji, a także modernizacja produkcji w priorytetowych sektorach gospodarki obwodu;
 2. Zapewnienie włączenia aktywów państwowych w obieg gospodarczy, rozwiązywanie problemów związanych ze złymi aktywami oraz rozwój konkurencyjnej produkcji na bazie posiadanych aktywów;
 3. Wdrażanie wiodących technologii i standardów produkcyjnych oraz administracyjnych;
 4. Przyciąganie inwestycji pozabudżetowych;
 5. Wspomaganie wzrostu gospodarczej aktywności biznesu, rozwoju innowacji i modernizacji technologicznej (parki technologiczne, SSE, inkubatory biznesowe, centra obsługi inwestorów etc.), w tym poprzez realizację funkcji operatora;
 6. Pomoc w klasteryzacji biznesu;
 7. Świadczenie niefinansowej pomocy biznesowi;
 8. Rozszerzenie współpracy z państwowymi instytucjami rozwoju dla realizacji projektów biznesowych;
 9. Rozwój komunikacji i wymiana doświadczeń pomiędzy firmami portfelowymi;
 10. Pomoc w rozwoju marki towaru, w celu jego promocji na rynku wewnętrznym oraz zagranicznym.

 

Podstawowe zasady działalności SPK:

- partnerstwo z sektorem prywatnym,

- aktywne zarządzanie aktywami,

- aktywne zarządzanie spłaceniami,

- odpowiedzialność socjalna,

- partnerstwo z pozostałymi instytucjami wsparcia rozwoju biznesu.

 

Źródło finansowania SPK

SPK zapewnia finansowanie programów inwestycyjnych dzięki korzystaniu ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, w tym środków własnych, środków budżetu lokalnego i państwowego. Przy czym, SPK będą dążyły do zmniejszenia finansowania z budżetu. Jednocześnie SPK aktywnie współpracuje z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi, instytucjami rozwoju i pozostałymi organizacjami, w celu przyciągania inwestycji do obwodu.

 

* * *

W październiku 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu RK ogłosiło Koncepcję rozwoju SPK, która przewiduje realizację w dwóch etapach:

 1. l. 2013-2014 – wprowadzenie zmian i uzupełnień do obowiązującego ustawodawstwa RK ws. działalności SPK, a także zapewnienie osiągnięcia przez nie progu rentowności;
 2. l. 2013-2020:

- tworzenie nowej konkurencyjnej produkcji;

- zwiększenie ilości miejsc pracy w obwodach;

- do 2015 roku – zwiększenie wydajności w starych i nowych przedsiębiorstwach 1,5 razy, do 2020 roku – 2 razy w stosunku do wskaźników 2011 roku;

- coroczny przyrost wielkości portfela inwestycyjnego SPK nie mniej, niż 3-5%, poczynając od 2015 roku;

- eksport lokalnych towarów z wysoką wartością dodaną, zwiększenie konkurencyjności towarów.

 

Akty prawne dot. SPK:

 1. Ustawy RK „ O spółkach akcyjnych” z dnia 13 maja 2003 r., „O majątku państwowym” z dnia 1 marca 2011 r.*,
 2. Dekret Prezydenta RK „O systemie planowania państwowego w Republice Kazachstanu” z dnia 18 czerwca 2009 roku, nr 827,
 3. Projekty Strategii rozwoju SPK.

 

W pliku do pobrania znajduje się lista poszczególnych SPK z danymi kontaktowymi.

 

 

 

 

 

 
Pliki do pobrania

Dane kontaktowe poszczególnych SPK
docx | 20.49 KB
Pobierz