Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja gospodarcza Republiki Kazachstanu w I półroczu 2017 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lyubov Papurina | 2018-01-31 06:36:54
sytuacja gospodarca, 2017, republika kazachstanu

Ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej Republiki Kazachstanu

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO KAZACHSTANU

 

2013

2014

2015

2016

I półrocze 2017

2017 (prognoza)

2018 (prognoza)

PKB (bln KZT)

35,9

39,6

40,8

46,9

20,9

48,4

51,7

PKB (wzrost/spadek w %)

6,0

4,3

1,2

1,0

3,6*

1,9

2,1

PKB (per capita, tys. USD)

13,8

12,8

10,5

7,7

-

7,1

7,9

Deficyt budżetowy (% PKB)

2,0

2,7

2,2

1,6

-

1,2

1,0

Dług publiczny (% PKB)

12,9

14,9

21,6

22,0

-

22,0

22,0

Inflacja (%, średnioroczna)

4,8

7,4

13,6

8,5

3,8**

6,0-8,0

5,0-7,0

Bezrobocie (w %)

5,2

5,0

5,0

4,9

-

5,2

5,2

Eksport (mld USD)

84,7

79,4

45,9

36,7

23,1

40,2

42,0

Import (mld USD)

48,8

41,2

30,5

25,1

13,5

29,1

30,4

Napływ BIZ do Kazachstanu (mld USD)

24,0

23,7

14,7

20,6

5,4

-

-

Kazachstańskie BIZ (mld USD)

8,7

3,3

7,0

4,4

0,9

-

-

Źródło: na podstawie danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

* dane za styczeń-marzec 2017 r.

** w stosunku do grudnia 2016 r.

 

Wybrane prognozy PKB (wzrost/spadek w %) Kazachstanu

2017

2018

Bank Światowy

1,9

3,7

Azjatycki Banku Rozwoju

2,6

2,9

 

W oparciu o założenie, że ceny ropy naftowej będą kaształtować się na poziomie 50 USD za 1 baryłkę Narodowy Bank Kazachstanu przewiduje,że inflacja w Kazachstanie od III kwartału do końca 2017 r. będzie bliżej górnej granicy wskaźnika 6-8%, a nastęnie będzie płynnie wchodzić w korytarz 5-7%. Wśród czynników, które będą określały dynamikę inflacji do końca bieżącego roku należy wymienić: osłabienie wlauty tenge, wzrost cen światowych na zboże w czerwcu-sierpniu 2017 r., szok podażowy produktów mięsnych, a także owoców i warzyw, rewizja oceny inflacji w Rosji w prognozowanym okresie, wysokie tempo wzrostu cen w przemyssle przetwórczym RK i stopniowe przywrócenie poziomu konsumcji gospodarstw domowych. Oczekuje się, że odczuwanie efektów oddziaływania szoków podażowych ma się skończyć w I-II kwartale 2018 r. Na tle wzrostu aktywności przemysłowej oraz poprawy wskaźników finansowych przesiębiorstw przewiduje się dalszy wzrost inwestycji. Dzięki zwiększeniu wydobycia surowców minerlnych (wydobycie ropy naftowej w I połowie 2017 r. wzrosło o 10,8%), przewiduje się wzrost konsumpcji wewnętrznej i inwestycji w kapitał podstawowy. Zwiększenie udziału produkcji towarowej (o 7,2%) i usług (o 2,3%) pozytywnie ma wpłynąć na wzrost gospodarczy. W stukturze eksportu wciąż dominują surowce mineralne (68,5%), których eksport zwiększył się o 48% w porównaniu z czerwcem 2016 r. W imporcie obserwuje się wzrost praktycznie we wszystkich kategoriach towarów, za wyjątkiem metali i wyrobów metalowych.

 

  • PKB Republiki Kazachstanu w 2016 r. wyniosło 46,9 bln KZT, a w I półroczu 2017 – 20,9 bln KZT. Wg prognozy, w 2017 r. wyniesie 48,4 bln KZT, w 2018 r. 51,7 bln KZT, w 2019 r. 55,3 bln KZT, w 2020 r. - 59,6 bln KZT i w 2021 r. 63,6 bln KZT.
  • Tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło 1,0%, a w I półroczu 2017 r. wzrost PKB w porównaniu do I półroczu 2016 r. wyniósł 3,6%. Wg prognozy, tempo wzrostu PKB będzie wynosiło: w 2017 r. - 1,9%, w 2018 r. - 2,1%, w 2019 r. - 2,7%, w 2020 r. - 2,9% i w 2021 r. - 3,1%;
  • PKB per capita na koniec 2016 r. wyniosło 7,7 tys USD, wg prognozy w 2017 r. wyniesie 7,5 tys. USD, w 2018 r. 7,9 tys USD, w 2019 r. 8,3 tys USD, w 2020 r. 9,2 tys USD i w 2021 r. 10 tys. USD;
  • Deficyt budżetowy w 2016 r. wyniósł 1,6%, w 2017 r. planuje się zredukować go do 1,2% PKB, a w latach 2018-2019 planowany jest dalszy spadek deficytu budżetowego do 1% PKB;
  • Dług publiczny na koniec 2016 r. wyniósł 22% PKB, w latach 2017-2019 planowany jest na poziomie nie wyższym niż 22% PKB;
  • Średnioroczna inflacja w 2016 r. wyniosła 8,5%, a w I półroczu 2017 r. w stosunku do średniorocznej inflacji 2016 r. wyniosła 3,8%. Wg prognozy, w 2017 roku znajdzie się w przedziale 6,0-8,0%, w 2018 r. spadnie do 5,0-7,0%, w 2019 r. do 4,0-6,0%;
  • Bezrobocie w 2016 r. wyniosło 4,9%, w latach 2017-2019 planowane jest na poziomie 5,2%;
  • Eksport kazachstański w 2016 r. wyniósł 36,7 mld USD, a w I półroczu 2017 r. – 23,1 mld USD. Wg prognozy, w 2017 roku kazachstański eksport wyniesie 40,2 mld USD, w 2018 r.- 42,0 mld USD, w 2019 r.- 45,8 mld USD;
  • Import do Kazachstanu w 2016 r. wyniósł 25,1 mld USD, a w I półroczu 2017 r. – 13,5 mld USD. Wg prognozy, import towarów do Kazachstanu w 2017 r. wyniesie 29,1 mld USD, w 2018 r. - 30,4 mld USD, w 2019 - 32,2 mld USD;
  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne do Kazachstanu w 2017 r. wyniosły 5,4 mld USD, kazachstańskie BIZ za granicą -0,9 mld USD.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki Narodowej RK

 

Prognoza BŚ opiera się na założeniu, że średnia cena ropy naftowej w 2017 r. wzrośnie do 50 USD, a w 2018 r. osiągnie poziom 53 USD za baryłkę. Wg tego scenariusza, wzrost PKB w 2017 r. osiągnie 1,9%, a w 2018 r. wyniesie 3,7 %. Poza wzrostem cen ropy na rynkach światowych, wyższe tempo wzrostu PKB będzie także efektem rozpoczęcia wydobycia na złożu Kaszagan, zwiększenia poziomu zaufania ze strony inwestorów zagranicznych, a także obniżenia inflacji do poziomu 6-8% rocznie.

 

Niskie dochody z eksportu ropy naftowej wpłyneły na spadek tempa wzrostu gospodarczego RK do 1% w roku 2016, natomiast polepszająca się sytuacja cenowa na rynku światowym pozwala prognozować wzrost gospodarczy RK na poziomie 2,6% w 2017 r. oraz 2,9% w 2018 r. Według ekspertów Azjatyckiego Banku Rozwoju (ABR) inflacja będzie stopniowo spadać z 8% w 2017 r. do 7% w 2018r.