Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja gospodarcza Republiki Kazachstanu w 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Yuliya Kalchun-Nabiyeva | 2017-09-29 06:16:51
sytuacja gospodarcza, 2016, republika kazachstanu, dane makroekonomiczne

Krótka analiza sytuacji gospodarcej Kazachstanu za ubiegły rok.

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
 

 

2013

2014

2015

2016

 

2017

(prognoza)

 

2018
(prognoza)

 

2019 (prognoza)

PKB (mld USD)*

236,6

221,4

184,4

133,7

157,9

173,8

188,5

PKB per capita (USD)**

13891

12807

10510

7 511

8 948

9 723

10 241

Deficyt budżetowy (% PKB)***

2,0

2,7

2,2

1,6

1,2

1,0

 

N/A

 

Dług publiczny (% PKB) **

12,6

14,5

21,9

201,1

21,8

22,0

22,7

Inflacja (w % na koniec okresu)**

4,8

7,4

13,6

8,5

6,2

4,3

 

4,5

 

Bezrobocie (w %)*

5,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

N/A

Eksport towarów (mld USD)**

85,6

80,3

46,5

37,2

45,7

49,4

 

51,2

 

Import towarów (mld USD)**

50,8

44,1

33,8

27,8

31,9

33,0

 

34,2

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w RK (mld USD)***

24,0

23,7

14,7

20,6

N/A

N/A

N/A

Bezpośrednie inwestycje za granicą (mld USD)***

8,7

3,3

7,0

4,4

N/A

N/A

 

N/A

 


Źródło:

*IMF

**World Bank Group

*** National Bank of Kazakhstan

 

 

 

Sytuacja gospodarcza

 

W 2016 r. w gospodarce odnotowano tendencje stagnacyjne. Były one wynikiem niskich cen ropy naftowej oraz obniżenia popytu wewnętrznego i zewnętrznego. W 2016 r. udział sektora produkcyjnego w tworzeniu PKB Kazachstanu wyniósł 36%, a sektora usług – 57,9%. Główny udział w tworzeniu PKB miały: przemysł – 25,5%, budownictwo – 6,0%, rolnictwo – 4,5% (parametry te tylko nieznacznie zmieniły się w stosunku do roku 2015). Wielkość produkcji przemysłowej w 2016 r. wyniosła 18,5 bln KZT (w cenach bieżących) i w stosunku do 2015 r. zmniejszyła się o 1,1%. Nastąpił wzrost w budownictwie – 7,9% (wzrost w branży budowlnaej nastąpił w wyniku realizacji wielkich projektów sektorze ropy naftowej, co ze swojej strony wpłyneło na zwiększenie importu), produkcji rolnej – 5,5% i transporcie – 3,7%. Wydobycie ropy naftowej w 2016 r. wyniosło 65,6 mln t, tj. o 1,4% mniej niż w 2015 r.

Bezrobocie w 2016 r. wyniosło 5,0%. Średni dochód na osobę w grudniu 2016 r. wynosił ok. 70 000 KZT. W porównaniu do grudnia 2015 r. dochód nominalny zwiększył się o 2,3%, a realny zmniejszył się o 5,9%. Średnia płaca w 2016 r. wyniosła 151 770 KZT. Zmiejszenie poziomu konsumpcji prywatnej stało się efektem ubocznym dewalacji waluty, która z kolej wzmocniła inflację i obniżyła siłę nabywczą gospodarstw domowych.Ważnym czynnikiem polityki spolecznej stało skorygowanie poziomu emerytur i innych wypłat socjalnych, co spowodowało chociaż nie w znaczącym stopniu, ustabilizować dochód gospodarstw urzymywających się z emerytury.

W 2016 r. w stosunku do 2015 r. udało się nieco zahamować wzrost wskaźnika inflacji, która w 2016 r. wyniosła 8,5% (w 2015 r. – 13,6%). Nie wyeliminowano jej jednak całkowicie, np. ceny na produkty spożywcze wzrosły o 9,7% rdr, na produkty niekonsumpcyjne o 9,5% rdr, na usługi o 6,1% rdr.

Wielkość inwestycji w środki trwałe w 2016 r. wyniosła 7,7 bln KZT, tj. o 5,1% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w inwestycjach w środki trwałe miała branża górnicza – 35,7% oraz transport i logistyka – 15%.

W 2017 r. planuje się wzrost wydobycia ropy naftowej do 81 mln t (przypomnijmy, że aby dotrzymać zobowiązań wobec OPEC, wydobycie ropy w 2017 r. nie powinno przekroczyć 72 mln t). Prognoza ta, przedstawiona przez Ministerstwo Energetyki RK, została zapisana w budżecie na rok 2017. Należy nadmienić, że ostatni raz poziom 81,8 mln t był odnotowany w 2013 r., później następowały systematyczne spadki: w 2014 r. – 80,8 mln t, w 2015 r. – 79,5 mln t, a w 2016 r. – 78 mln t. Zmniejszenie wydobycia nastąpiło zarówno z uwagi na zobowiązania wobec OPEC jak i zużycie istniejącej infrastruktury (ponad 50% odwiertów ropy naftowej znajdujących się na złożach w zachodnim Kazachstanie, eksploatowanych jest ponad 20 lat i potrzebuje modernizacji oraz inwestycji). Część ekspertów uważa, że w najbliższej przyszłości kazachstański rząd, nie oglądając się zobowiązania wobec OPEC, będzie dążył do rozwoju branży ropy i gazu, a nowi zagraniczni inwestorzy w tej branży będą mile widziani.

W 2016 r. zmniejszyło się nieco wydobycie wydobycie gazu naturalnego o 0,5%, tj. do 21,3 mld m³ oraz kondensatu gazowego o 3,6 %, tj. do 12,4 mln t.

W 2016 r. w porównaniu do 2015 r. w Kazachstanie zwiększyła się produkcja energii elektrycznej o 3,1%, osiągając poziom 94,5 mld kWh. Produkcja energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) została zwiększona o 32% rdr do 0,9 mld kWh. Zainstalowane moce OZE zwiększyły się o 18%, tj. do 296 MWh. Na koniec 2016 r. w Kazachstanie tylko 0,98% wartości energii elektrycznej była generowana ze źródeł odnawialnych (w 2015 r. – 0,77%). Pozostałe 99% wytwarzane jest ze źródeł tradycyjnych, w tym: 79% w elektrowniach cieplnych (opalane węglem kamiennym, głównie w Ekibastuzie i Karagandzie), 12% w elektrowniach wodnych oraz 8% w elektrowniach gazowych.

W 2016 r. wydobycie węgla, w tym koncentratu węglowego zmniejszyło się o 4,6% rdr i wyniosło 102,3 mld t. 30% wydobywanego węgla jest przeznaczone na eksport.

W 2016 r. wartość produkcji rolnej zwiększyła się o 5,5% i wyniosła 3,7 mld KZT. Zbiór zboża wyniósł 23,7 mln t, tj. o 4 mln więcej, niż w 2015 r. Urodzaj warzyw i owoców zwiększył się o 0,5 mln t i wyniósł 5,8 mln t. Zwiększyła się również produkcja roślin o 7,8%, hodowla zwierząt o 2,7% oraz wytwórstwo artykułów spożywczych o 4%. Wyeksportowano 8,6 mln t zboża (tj. o 21% więcej rdr). Jednocześnie odnotowano spadek wwozu produktów rolnych z zagranicy o 13% rdr.