Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu15 najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Kazachstanie w 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marina Simonowa | 2016-01-15 10:23:29
kazachstan, gospodarka

15 najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Kazachstanie w 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki Narodowej RK sporządziło listę 15 najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Kazachstanie w 2015 r. Należą do nich:

 

1. Wstąpienie Kazachstanu do WTO

W dniu 30 listopada 2105 r. Kazachstan oficjalnie został 162 członkiem Światowej Organizacji Handlu. Wydarzenie to ma kluczowe znaczenie dla gospodarczego rozwoju kraju. Kazachstańska gospodarka uzyskała szerszy dostęp do światowych rynków zbytu, a także szansę na modernizację i rozwój przemysłu.

 

2. 41 miejsce w rankingu Doing Business

W 2015 r. Kazachstan uplasował się na 41 miejscu wśród 189 krajów biorących udział w rankingu.

Wg „Doing Business” Kazachstan jest krajem, który przeprowadził najwięcej, bo aż 19 reform w siedmiu spośród dziesięciu gałęzi gospodarki. Kazachstan był wyróżniony przede wszystkim za poprawę klimatu biznesowego, uproszczenie procedur uzyskania pozwolenia na budowę i za pozytywne zmiany w handlu zagranicznym.

 

3. Awans Kazachstanu w Globalnym rankingu konkurencyjności 2015-2016

W corocznym rankingu konkurencyjności publikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne Kazachstan zajął 42 miesce. W stosunku do zeszłorocznego rankingu jest to awans o 8 pozycji. W rankingu wzięły udział 140 kraje. Wśród państw WNP liderem wciąż pozostaje Azerbejdżan (40 miejsce), za nim plasuje się Kazachstan (42 miejsce) i Rosja (45 miejsce).

 

4. Zwiększenie udziału Kazachstanu w Euroazjatyckim procesie integracyjnym

W dniu 1 stycznia 2015 r. działalność rozpoczęła nowa organizacja międzynarodowa – Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EaUG). Pełnoprawnymi członkami EaUG są Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja.

 

5. Podpisanie memorandum o współpracy między RK i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

W dniu 22 stycznia 2015 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos podpisane zostało memorandum o współpracy Kazachstanu z krajami OCDE. Celem wspólnego programu jest znalezienie płaszczyzn wielostronnej współpracy, w ramach której Kazachstan będzie mógł uczestniczyć w pracach OECD w latach 2014-2016.

 

6. Astańskie Forum Ekonomiczne

W dniach 21-22 maja 2015 r. odbyło się Astańskie Forum Ekonomiczne (AFE). Wiodącym tematem ubiegłorocznej edycji Forum było: „Infrastruktura - siła napędowa stabilnego wzrostu gospodarki”, w tym: kapitał ludzki, zielona gospodarka i innowacje, biznes i rynek kapitałowy, integracja i gospodarka światowa, infrastruktura. W Forum wzięło udział ponad 6400 uczestników, w tym ponad 1300 zagranicznych gości z 103 krajów.

 

7. Podpisanie umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB)

W dniu 29 czerwca 2015 r. w Pekinie odbyła się ceremonia podpisania aktu założycielskiego AIIB. Akt został podpisany przez 50 krajów. Podstawowym celem utworzenia AIIB jest współpraca w sferze rozwoju infrastruktury i wzrostu dobrobytu w Azji, a także finansowanie socjalno-gospodarczych projektów w regionie.

 

8. Przyjęcie ustawy „ O wprowadzaniu zmian i nowelizacji niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu w sprawach dotyczących regulacji działalności handlowej”, podpisanej przez prezydenta w dniu 27 października 2015 r.

Celem przyjęcia ustawy jest doskonalenie przepisów prawnych dotyczących handlu wewnętrznego, zagranicznego i elektronicznego, jak również działalności giełdowej.

 

9. Przyjęcie ustawy „O partnerstwie publiczno-prywatnym”, podpisanej przez prezydenta w dniu 31 października 2015r.

Dokument reguluje problemy partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Gospodarki Narodowej wraz ze spółką akcyjną „Kazachstańskie centrum partnerstwa publiczno-prywatnego”, organami państwowymi i akimatami zorganizowało ponad 70 spotkań edukacyjnych mających na celu zachęcenie inwestorów do wzięcia udziału w programie.

 

10. Przyjęcie ustawy „ O wprowadzaniu zmian i nowelizacji niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu w sprawach dotyczących rozwoju samorządów lokalnych”, podpisanej przez prezydenta w dniu 2 listopada 2015 r.

Ustawa pozwoli zwiększyć udział obywateli w procesie podejmowania decyzji na szczeblach lokalnych, a także zwiększy samodzielność organów samorządowych.

 

11. Przyjęcie ustawy „O wprowadzaniu zmian i nowelizacji w kodeksie ziemskim”, podpisanej przez prezydenta w dniu 2 listopada 2015 r.

Celem ustawy jest zapewnienie efektywnego i racjonalnego wykorzystywania gruntów rolnych. Przy realizacji tego planu mają pomóc mechanizmy ukierunkowane na prywatyzację gruntów.

 

12. Przyjęcie ustawy „O samoregulacji oraz o wprowadzeniu zmian i nowelizacji niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu w sprawach dotyczących samoregulacji”, podpisanej przez prezydenta w dniu 12 listopada 2015 r.

Ustawa ta reguluje stosunki społeczne , związane z samoregulacją podmiotów działalności gospodarczej i profesjonalnej na terenie Kazachstanu. Określa również warunki tworzenia i funkcjonowania organizacji samoregulujących, uczestniczenia w nich, jak również ich umocowanie prawne.

 

13. Przyjęcie ustawy „O wprowadzeniu zmian i nowelizacji niektórych aktów prawnych Republiki Kazachstanu w sprawach dotyczących opodatkowania i administracji celnej”, podpisanej przez prezydenta w dniu 3 grudnia 2015 r.

Przyjęcie ustawy dotyczącej opodatkowania i administracji celnej ma pomóc w stworzeniu sprzyjającego klimatu dla biznesu, realizacji strategicznych celów państwa i polepszeniu warunków do dalszego rozwoju socjalno-ekonomicznego.

 

14. W dniu 8 listopada 2015 r. Państwowa Służba Statystyczna Kazachstanu obchodziła swoje 95-lecie

Państwowa Służba Statystyczna RK uzyskała status jednej z najważniejszych organizacji, która dostarcza aktualnych informacji statystycznych zarówno organom państwowym jak i społeczeństwu. Zrealizowany został projekt stworzenia zintegrowanego systemu informacyjnego „e-Statystyka”, który posiada w pełni zautomatyzowany proces zbioru, opracowywania, przechowywania i publikowania informacji statystycznych.

 

15. Kontynuacja działań w sferze pomocy humanitarnej

W 2015 r. Państwowe Rezerwy Materiałowe RK udzieliły pomocy humanitarnej o łącznej wartości 1,596 mln tenge. Były to przede wszystkim produkty żywnościowe, wyroby metalowe, rury ze stali, metalowa dachówka i namioty. Pomoc trafiła do Pakistanu, Afganistanu, Kirgistanu i dwukrotnie do Tadżykistanu.