Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRząd Kazachstanu przyjął kompleksowy plan odrodzenia wzrostu gospodarczego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lyubov Papurina | 2020-05-20 12:09:36
kazachstan, koronawirus, odmrażanie gospodarki

W dniu 19 maja br., na posiedzeniu Rządu, pod przewodnictwem Premiera Republiki Kazachstanu – Askara Mamina rozpatrzono kompleksowy plan odrodzenia wzrostu gospodarczego, do końca 2020 r.

Referat wygłosił Minister Gospodarki Narodowej Rusłan Dalienow, który poinformował, iż kompleksowy plan przygotowany został we współpracy z Narodowym Bankiem RK, Krajową Izbą Gospodarczą „Atameken” oraz organizacjami biznesu.

Plan zawiera środki operacyjne na rzecz wsparcia poszczególnych branż gospodarki. Są to zachęty podatkowe, rozszerzenie akcji kredytowej, uregulowania dot. rozwoju infrastruktury, wsparcia produkcji krajowej, przedsiębiorczości i ochrony miejsc pracy.

Zgodnie z uaktualnionymi prognozami organizacji międzynarodowych, światowa gospodarcza zmniejszy się o 4%, a handel światowy o 32% w 2020 r. Od początku roku, ropa naftowa staniała o 50%, a ceny metali, średnio, spadły o 16%.

Kompleksowy Plan uwzględnia wszystkie uzgodnione środki dla poszczególnych branż: przemysł przetwórczy, górnictwo i hutnictwo, przemysł rolno-spożywczy, budownictwo, lotnictwo cywilne, logistyka, turystyka, MSP oraz sektor usług, a także inne współpracujące z nimi branże.

Dla każdej branży przygotowano nowe środki, w celu operatywnego rozwiązywania aktualnych problemów.

 

Środki na rzecz wsparcia przemysłu przetwórczego

Rozszerzono mechanizmy finansowania branży. Przedsiębiorstwom przetwórczym, niezależnie od ich rozmiaru, zapewniono finansowanie środków obrotowych, na warunkach ulgowych, w ramach programu Narodowego Banku RK. Długoterminowe kontrakty będą traktowane przez narodowe instytucje rozwojowe jako „twardy zastaw”. Podmioty przemysłu przetwórczego mogą otrzymać kredytu, w ramach programu „Mapa drogowa biznesu – 2025”. Również zapewnione zostaną kredyty eksportowe.

Utworzony zostanie Fundusz Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorstwa przetwórcze będą kredytowane poprzez Fundusz, przy stopie procentowej nie wyższej niż 3%.

Rząd na wiele sposobów wspiera zbyt towarów produkcji krajowej. Obejmue to: zawieranie kontraktów typu „off-take” w przypadku zamówień publicznych, zamówień sektora quasi- publicznego i sektora górniczego, wprowadzenie obowiązku wykorzystywania kazachstańskich materiałów i sprzętu przez beneficjentów finansowania na warunkach ulgowych. Powyższe zobowiązania zostaną wprowadzone do warunków kontraktów licencyjnych zawieranych z prywatnymi inwestorami.

Udoskonalony zostanie mechanizm przyznawania subsydiów inwestycyjnych przy zakupie maszyn rolnych.

Poza tym, planuje się zwiększenie do 80% zwrotu kosztów transportu, poszczególnym producentom towarów eksportowych.

Uzupełnieniu środków obrotowych pomoże przyspieszony zwrot VAT.

 

Środki na rzecz wsparcia górnictwa i hutnictwa

Limit uprawniający do automatycznego zwrotu VAT zostanie podniesiony do 80%. Przyspieszy to zwrot podatku za pierwsze trzy kwartały 2020 r., w okresie do końca roku.

Planowane jest przeniesienie części zaliczkowego CIT na 10 kwietnia przyszłego roku.

Przyspieszony zostanie tryb rozpatrywania podań o obniżenie stawek podatku od wydobycia kopalin dla niskorentowych złóż. Uproszczona będzie procedura kontroli celnej dla reżimu „przetwórstwa w wolnej strefie celnej”. Tymczasowo akceptowane będą – w obrocie urzędowym - kopie dokumentów, zamiast oryginałów.

 

Środki na rzecz wsparcia kompleksu rolno-przemysłowego

Rozszerzony zostanie mechanizm finansowania, poprzez zastosowanie kontraktów „forward”, odroczeń i restrukturyzacji zadłużeń. Ponadto, umowy gwarantowane na sprzedaż płodów rolnych będą traktowane przez banki jako „twardy zastaw”. Planowane jest poszerzenie definicji surowca, które może być subsydiowane. Wdrożony zostanie pilotażowy mechanizm finansowania, na zasadzie „z pola na stragan”. Celem tego programu jest zapewnienie ciągłości sprzedaży produkcji rolnej.

 

Środki na rzecz wsparcia budownictwa

Mają one na celu operatywne wznowienie działalności przez przedsiębiorstwa budowlane.

Przygotowane zostaną specjalne normy, pozwalające na szybsze projektowanie i budowanie szpitali i innych obiektów.

Automatycznie zostaną przedłużone terminy realizacji zobowiązań z tytułu zamówień publicznych na roboty budowlano-montażowe.

Wiarygodni przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać polisę ubezpieczeniową jako alternatywę dla gwarancji bankowej, w przypadku realizacji kontraktów na budowę domów mieszkalnych i obiektów infrastrukturalnych, co zmniejszy wydatki firm.

Równocześnie, planowane jest wniesienie poprawek do Programu mieszkalnego „Nurły Żer”, odnośnie do granicznych stałych cen realizacji kontraktów.

Uruchomiony będzie pilotażowy program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „5-10-20” (stopa procentowa kredytu – 5%, wkład własny – 10%, okres kredytowania – 20 lat)

Zapewniony zostanie zakup krajowych materiałów budowlanych przy budowie obiektów w ramach „Drogowej mapy zatrudnienia”.

Ponadto, przedsiębiorcy z branży budowlanej otrzymają możliwość korzystania z programu kredytowania sektora MSP.

Przedstawione środki rozszerzą krąg firm uczestniczących w państwowym programie budownictwa mieszkalnego.

 

Środki na rzecz wsparcia lotnictwa cywilnego

W celu utrzymania samolotów, w okresie letnim, we właściwym stanie, do końca br. znosi się VAT na import części zamiennych do samolotów. Lotniska zostają zwolnione do końca br. z podatku gruntowego oraz opłat za korzystanie z terenu.

Poza tym, obsługa techniczna oraz inne usługi lotniskowe zostaną zwolnione z VAT od nierezydentów, do końca br.

 

Środki na rzecz wsparcia logistyki i turystyki

Przewiduje się zwolnienie z zapłaty VAT pasażerskich przewozów autobusowych na ważnych społecznie trasach.

Realizacja inwestycji turystycznych na terenie priorytetowych stref turystycznych objęta będzie preferencjami podatkowymi: ulgi w CIT, w podatku gruntowym i podatku od nieruchomości.

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, anulowana zostanie na 6 miesięcy opłata za składowanie towarów ponad 48 godzin, licząc od momentu powiadomienia.

Również anulowane będą rewizje celne pociągów kontenerowych poruszających się w tranzycie, zaś rewizja celna w imporcie będzie przeprowadzana tylko raz, na stacji docelowej.

 

Środki na rzecz wsparcia MSP i sektora usług

W Programie „Drogowa Mapa Biznesu – 2025” pojawi się nowa propozycja: „mikropożyczki dla mikro- i małego biznesu”. Finansowanie będzie dostępne przy stopie procentowej nie wyższej niż 6%, dzięki subsydiowaniu. Przy czym, dla mikro-przedsiębiorców przewidywane są szkolenia na temat nowej formy kredytowania, co również ułatwi dostęp do finansowania.

Rozszerza się wykaz branż, w stosunku do których banki i organizacje mikropożyczkowe oferować będą możliwość odroczenia spłat kredytów.

Uproszczona zostanie sprawozdawczość księgowa i skarbowa przedsiębiorców indywidualnych, pracujących w ramach specjalnego reżimu podatkowego.

Planowane są dalsze prace nad zmniejszeniem i uproszczeniem obciążeń z tytułu zatrudniania przez indywidualnych przedsiębiorców, pracowników najemnych jak i umów cywilno-prawnych.

Organy podatkowe zostaną zobowiązane do uprzedzania o planowanej kontroli skarbowej, co zmniejszy administracyjny nacisk na biznes.

Rozszerzony zostanie dostęp kazachstańskich przedsiębiorców do infrastruktury Międzynarodowego Centrum Finansowego Astana.

 

Źródło: https://primeminister.kz/

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert