Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKazachstan przechodzi do nowego etapu zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lyubov Papurina | 2020-04-29 10:22:13
kazachstan, rolnictwo, przemysł spożywczy, logistyka,

Podczas posiedzenia Rządu, pod przewodnictwem Premiera Republiki Kazachstanu Askara Mamina, omówiono kwestie dot. zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego i utworzenia systemu dostaw towarów.

O planach realizacji projektu wypowiedzieli się Ministrowie Handlu i Integracji Bachyt Sułtanow oraz Rolnictwa Saparchan Omarow.

Wg Ministra Handlu i Integracji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego kraju należy zaspokoić potrzeby ludności na wysokiej jakości towary przemysłu rolniczego i spożywczego, stabilizować ceny na produkty spożywcze i towary pierwszej potrzeby, zwiększyć wydajność krajowej produkcji, rozwijać efektywną logistykę produktów rolnych oraz rozszerzyć kanały eksportowe ich sprzedaży.

„Musimy rozumieć, że wydatki na przechowywanie i logistykę kazachstańskich towarów powinny stać się nie „ciężarem” podczas ich dostawy zarówno na rynek wewnętrzy jak i zewnętrzny, tylko naszą przewagą konkurencyjną” – powiedział B. Sułtanow.

Obecny stan bezpieczeństwa żywieniowego charakteryzuje się po pierwsze, brakiem właściwej pod względem jakościowym infrastruktury dla długoterminowego przechowywania. Zwiększa to koszty producentów rolnych.

Po drugie, brak koordynacji pomiędzy obiektami infrastruktury handlowo-logistycznej utrudnia drogę towaru do konsumenta.

Po trzecie, stare formaty infrastruktury handlowej nie pozwalają na efektywną dystrybucję i stabilizację cen w perspektywie długoterminowej.

Jak zaznaczył Minister Handlu i Integracji, popyt na rynku wewnętrznym będzie zaspakajany lokalnymi towarami spożywczymi. Jednak istniejąca infrastruktura, niedoskonała logistyka, nieuregulowane współdziałanie uczestników procesu przemieszczania się towarów doprowadza do znacznego wzrostu cen. Odczuwa to każdy obywatel, szczególnie w okresie międzysezonowym.

„Co roku od lutego do maja, kiedy zapasy ubiegłorocznego urodzaju wyczerpują się i rozpoczynają się dostawy nowych plonów z sąsiednich krajów, obserwujemy wysoką zmienność cen. To z kolei negatywnie wpływa na inflację. Konieczność tworzenia systemu przechowywania i sprzedaży towarów, produkowanych w kraju, związana jest z wysokimi kosztami producentów’, - powiedział B. Sułtanow.

Wg danych Ministerstwa Rolnictwa, w kraju deficyt przechowalni warzyw wynosi ok. 70%, a w niektórych regionach – 90%. Doprowadza to do dużych strat produktów i braku możliwości ich przechowywania przez długi okres.

Na przykład, straty warzyw i owoców wynoszą ok. 19%, mięsa i nabiału – 5%. Oznacza to, że wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę, spowodowane stratami, odzwierciedlają się w końcowej cenie produktu.

Co dotyczy infrastruktury handlowej, obecnie w kraju jest 750 rynków handlowych, z których większość (51%) nie jest stacjonarna.

Jak zaznaczył B. Sułtanow, brak nowoczesnych systemów za-/rozładunku, pozwalających szybko ładować towary oraz brak magazynów z regulacją temperatury bezpośrednio wpływają na cenę. Na działających rynkach nie ma też systemu informacyjnego śledzącego przepływ towarów.

„Zamieszanie towarzyszące wprowadzeniu kwarantanny w naszych miastach pokazało te problemy. W celu pilnego, a także systemowego rozwiązania występujących problemów, proponuje się utworzenie krajowej sieci towarowej, składającej się z jednolitego kompleksu centrów hurtowo-dystrybucyjnych. Ten ekosystem stanie się oddzielnym klastrem gospodarczym, który przybliży producenta do konsumenta, a także „wlewając się” w infrastrukturę handlową kraju, stworzy jednolity mechanizm” – zapewniła B. Sułtanow.

Jądrem sytemu staną się centra hurtowo-dystrybucyjne, klasyfikowane według ich funkcjonalności w zakresie handlu i dystrybucji.

Centra hurtowo-dystrybucyjne (CHD) będą oferować wyspecjalizowane usługi, poczynając od przechowalnictwa i przetwórstwa, aż do dystrybucji i zbytu towarów. Taka infrastruktura pozwoli na powstanie efektywnych kanałów transportowo-logistycznych w odniesieniu do kluczowych kierunków dostaw towarów. Będą też realizowane operacje eksportowo-importowe z krajami EAUG, Centralnej Azji i Chin, co poszerzy rynki zbytu.

Według Ministra Handlu, sieć centrów hurtowo-dystrybucyjnych zjednoczy producentów, detalistów, dostawców w jednym klastrze. Proponowany system jest w pełni zgodny ze światowymi trendami.

CHD, nastawione na handel, znajdować się będą w odległości 20 km od miast, posiadających chłonny rynek zbytu oraz dogodne położenie geograficzne. Ich zadaniem będzie przybliżenie rolników do rynków zbytu.

CHD, nastawione na dystrybucję, znajdować się będą w granicach miasta. Obecność terminalu celnego na ich terytorium pozwoli na przyspieszenie odpraw celnych towarów.

„Planujemy utworzyć sieć CHD, która obejmie łańcuchy dostaw towarów „od producenta do sklepowej półki”, we wszystkich regionach kraju. Proponujemy organizację takiej sieci w 3-ch etapach. W pierwszym etapie przewiduje się wybudowanie 5-ciu CHD, zorientowanych na przechowalnictwo produktów rolnictwa, w obwodach Pawłodarskim, Ałmatyńskim i Turkiestańskim” – powiedział B. Sułtanow.

Ogólna wartość realizacji projektu wynosi 237,7 mld KZT. Utworzenie krajowej sieci towarowej pozwoli na zatrudnienie ponad 10,5 tys. specjalistów, w tym na okres budowy – 4,2 tys., a na czas eksploatacji obiektów – 6,3 tys. specjalistów.

Do budowy obiektów zaangażowane zostaną rodzime firmy projektowe i budowlane.

„Ogólnie rzecz biorąc, opracowaliśmy i proponujemy mechanizmy pełnego wprowadzenia do 2022 r. łącznych mocy w ilości 4,8 mln t rocznie.To w pełni pokryje deficyt mocy i stworzy warunki do dalszej ekspansji eksportowej. Z Urzędami Wojewódzkimi (Akimatami) rozwiązaliśmy problemy dot. wydzielenia działek ziemi na potrzeby 2-ch pierwszych etapów. W odniesieniu do pozostałych 15 obiektów, zostaną podjęte stosowne prace, w najkrótszym możliwym czasie,” – dodał B. Sułtanow.

Z kolei Minister Rolnictwa – S.Omarow powiadomił, że w niektórych regionach kraju niedostatecznie rozwinięta jest infrastruktura magazynowa na potrzeby produkcji warzywnej i artykułów spożywczych.

„Wg wstępnych danych Akimatów, w kraju znajduje się 1 249 przechowalni warzyw i ziemniaków o łącznych możliwościach składowania 1.908,3 tys. ton, co nie wystarcza na zapewnienie przechowywania całej produkcji. Przy poziomie produkcji ziemniaków, kapusty, marchwi, cebuli, buraków w 2019 r. w ilości 6,7 mln ton i konieczności przechowywania warzyw do kolejnych zbiorów, jak i na potrzeby rynku wewnętrznego i eksportu, niezbędne jest posiadanie mocy składowych na ponad 2,8 mln ton” – wyjaśnił S. Omarow.

Ze swej strony Ministerstwo Rolnictwa podejmuje działania na rzecz zwiększenia produkcji warzyw i owoców poprzez wdrażanie nowych technologii, rozwój szkółkarstwa, korzystanie z wysokiej jakości ziaren siewnych i sadzonek, poszerzania obszaru nawadnianych pól, korzystania z nowoczesnych maszyn nawadniających, a także poprzez rozwój, rozbudowę i modernizację przechowalni warzyw, owoców i ziemniaków, co stanowi nieodłączną część infrastruktury logistyczno-handlowej.

„W celu stymulowania przedsiębiorców do budowy przechowalni warzyw, Ministerstwo przewiduje subsydia inwestycyjne w wysokości 25%, a także kredyty preferencyjne, w ramach „Programu Prostych Rzeczy” – zauważył Minister Rolnictwa.

Rozwój infrastruktury logistyczno-handlowej poprzez utworzenie sieci CHD, zapewni zmniejszenie strat produkcji rolnej po zbiorze urodzaju, eliminację nieproduktywnych pośredników, dostęp producentów rolnych do sieci handlowych, zwiększenie zbytu produkcji rolnej, tak na rynku wewnętrznym jak i na kierunkach eksportowych.

 

Źródło: https://primeminister.kz/ru/news/sozdanie-seti-orc-pozvolit-snizit-ceny-na-agrarnuyu-produkciyu-do-25-mti-2831644

Zdjęcie: inform.kz 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Gabinet kosmetyczny

Gabinet kosmetyczny – zabiegi kosmetologii medycznej Elight Kosmetologia medyczna Powstań...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Strony www

Tworzenie stron internetowych – Jaki CMS wybrać? Strony internetowe Posiadanie własnej st...
Polska - TORUŃ 2021-10-12 Dodał: Michał Dąbek Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość - zakładanie spółek i działalności gospodarczej

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych...
Polska - Toruń 2021-10-10 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert