Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRanking banków Kazachstanu – 2018

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Assel Sagimbekova | 2018-08-23 10:47:13
kazachstan, ranking, banki, finanse

Forbes.kz opublikował ranking banków Kazachstanu, sporządzony przez firmę „Baker Tilly Kazakhstan Advisory”.

Rynek banków Kazachstanu po 10 latach kryzysu zaczął się zmieniać. Sprzyjało temu kilka czynników: wola polityczna kierownictwa kraju, zaostrzenie regulacji ze strony Banku Narodowego, nowe zasady MSSF 9 (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), nasilenie konkurencji na rynku, brak wykwalifikowanej kadry oraz inne. W najbliższej przyszłości banki będą musiały zacząć pracować tak, jak pracują banki na całym świecie, na warunkach rynkowych. Niektóre banki już się przygotowują do prowadzenia działalności bez państwowych środków.

Mały i średni biznes nie otrzymuje kredytów z powodu braku zabezpieczenia i transparentności. Właśnie dlatego realne stawki kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw zaczynają się od 40% w skali rocznej. Przedsiębiorcy nie mogą zaciągać kredytów z taką stawką, zaś bankierzy nie mogą zaproponować mniejszej ze względu na wysoki udział ryzyka w kredycie, który na dzień dzisiejszy sięga 30% (czyli zakłada się, że każdy trzeci kredytobiorca nie odda go).

Nie wszyscy bankierzy chcą inwestować w nowe technologie, które mogłyby pomóc pozyskać dodatkowy dochód na rynku detalicznym. Jednak niektóre banki aktywnie w tym kierunku działają. W bankach, jak również w państwowych resortach, pojawiły się osoby odpowiedzialne za transformację cyfrową (CDO). Pierwszym oficjalnym CDO w Kazachstanie został CDO Alfa-Banku Maksat Nurdenuły.

Poza technologiami cyfrowymi banki również aktywnie udzielają kredytów hipotecznych, które nie stwarzają dodatkowej presji na bilansy według nowych zasad MSSF 9, co w warunkach braku płynności wygląda dość atrakcyjnie.

Firma „Baker Tilly Kazakhstan Advisory” sporządziła ranking banków drugiego poziomu systemu bankowego Kazachstanu na podstawie punktowego systemu obliczeń. Głównym źródłem informacji są dane Banku Narodowego RK, kase.kz (Kazachstańska Giełda Papierów Wartościowych) oraz oficjalne strony internetowe banków. Punkty są naliczane według 12 wskaźników, które z kolei były sklasyfikowane według „wagi” w ogólnej ocenie. Wagę każdego wskaźnika określano na podstawie eksperckiej opinii „Baker Tilly Kazakhstan Advisory”, która powstała w oparciu o analizę otwartych źródeł informacji, oraz opinii profesjonalnych graczy rynku.

W rankingu uwzględniono okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Punkty przyznawano według wskaźników: „Stabilność”, „Efektywność”, „Rentowność”, „Ocena agencji rankingowych”.

 

1. „Halyk Bank” S.A. (Ludowy Bank Kazachstanu)

Prezes Zarządu – Umut Szajachmetowa

Największy bank drugiego poziomu systemu bankowego w Kazachstanie. Oprócz Kazachstanu bank działa również na rynku Rosji, Kirgistanu, Gruzji, Tadżykistanu. W maju 2018 roku ogłoszono, iż są prowadzone działania w zakresie otwarcia banku zależnego w Uzbekistanie. 5 lipca 2017 roku Halyk Bank zakończył proces nabycia 96,81% zwykłych akcji banku „Kazkommertsbank” – 86,09% u Kenesa Rakiszewa (8 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) oraz 10,72% – „Fundusz Dobrobytu Narodowego Samruk-Kazyna” S.A.

Główni akcjonariusze: Holding Group ALMX – 73,6% (ostateczni beneficjenci Timur i Dinara Kulibajewowie – 2 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan), „Wspólny Fundusz Oszczędnościwo-Emerytaly” S.A. – 6,5%, GDR – 16,8%, pozostali akcjonariusze – 3,1%.

2. „Kaspi Bank” S.A.

Zarządu – Michaił Łomtadze

Największy w Kazachstanie Bank detaliczny. Według stanu na grudzień 2017 roku akcjonariuszami banku są: Baring Vostok Funds – 36,28%, Kajrat Satybałdyuły (36 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) – 28,22%, Wiaczesław Kim (21 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) – 20,18%, Michaił Łomtadze – 9,39%, Goldman Sachs – 3,83% oraz pozostali.

3.“Housing construction saving bank of Kazakhstan” S.A. (Żyłstrojsberbank)

Prezes Zarządu – Lazzat Ibragimowa

„Housing construction saving bank of Kazakhstan” to jedyny bank w Kazachstanie, który wdrożył system oszczędzania na cele budownictwa mieszkaniowego. Program ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych ludności poprzez przyciąganie środków deponentów do depozytów (przeznaczonych na budowę mieszkań) oraz udzielenie im kredytów mieszkaniowych. Jedynym akcjonariuszem banku jest „Narodowy holding zarządzający Bajterek” S.A.

4. „Tsesnabank” S.A.

Prezezs Zarządu: Jerżan Toleubiekow

Od 14 marca 2018 roku „Bank Centercredit” S.A. oraz „Tsesnabank” S.A. nie są bankami afiliowanymi i powiązanymi. Bank „Tsesnabank” S.A., który na początku 2017 roku nabył udziały w „Bank Centercredit” S.A., sprzedał je Bachytbekowi Bajseitowowi oraz Władysławowi Li, którzy są udziałowcami „Bank Centercredit” S.A. (Bachtbek Bajseitow zajmuje 9 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan).

Według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 roku głównymi akcjonariuszami banku są: „Holding finansowy Tsesna” S.A. – 62,17%, Czyngiz Uandykow – 8,89%, „APPARATKZ” Sp. z o.o. – 7,34%, „KINESIOKZ” – 5,42%, „WspólnyFundusz Oszczędnościwo-Emerytaly” S.A. – 4,88% oraz „Tsesna Kapital” S.A. – 0,32%.

5. „Sberbank” S.A. (spółka zależna)

Prezes Zarządu: Aleksander Kamałow

Jest największym rosyjskim bankiem w Kazachstanie i czwartym wśród wszystkich lokalnych banków drugiego poziomu w Kazachstanie z aktywami w wysokości 1,6 bilionów KZT według stanu na 01.05.2018. 100% akcji banku należy do „Sberbank Rosji” S.A., którego akcjonariuszem jest Bank Centralny Rosji.

6. „Bank Centercredit” S.A.

Prezes Zarządu: Galim Husainow

Cały pakiet zwykłych akcji „Bank Centercredit” S.A., który należał do „Tsesnabank”. S.A. z udziałem 29,56% od ogólnej liczby zamieszczonych przez bank zwykłych akcji, został sprzedany udziałowcom większościowym „Centercredit Bank” S.A. – Bachytnekowi Bajseitowowi (po czym jego udziały wyniosły 48,07%) oraz Władysławowi Li (były prezes zarządu, 10,05%), a także akcjonariuszom mniejszościowym.

7. „ForteBank” S.A.

Prezes Zarządu: Guram Andronikaszwili

„ForteBank” jest jednym z największych banków Kazachstanu, który powstał w 2015 roku w wyniku połączenia „Alians Bank” S.A., „Temirbank” S.A. oraz „Fortebank” S.A.

Głównym akcjonariuszem banku jest Bułat Utemuratow (4 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan), który posiada 87,27% udziałów.

8. „Bank Home Credit” S.A. (spółka zależna)

Prezes Zarządu: Ondrej Kubik

100% akcjonariuszem banku jest „HCF Bank” Sp. z o.o., zarejestrowany w Rosji, a właścicielem – Piotr Kellner. Centrala znajduje się w Pradze. Grupa ma swoje oddziały w 10 krajach, w tym w Europie, Rosji, Chinach, Indiach, USA i Azji Południowo-Wschodniej.

9. „Altyn Bank” S.A.

Prezes Zarządu: Marat Almenow

Pod koniec kwietnia 2018 roku „Halyk Bank” S.A. zakończył transakcję sprzedaży 60% udziałów w kapitale „Altyn Bank” S.A. zagranicznym inwestorom: China CITIC Bank Corporation Limited – 50,1% akcji oraz China Shuangwei Investment Co., Ltd. – 9,9%. Przy tym udziały Halyk Bank wynoszą 40%.

10. „ATF Bank” S.A.

Prezes Zarządu: Anthony Espina

Głównym akcjonariuszem banku jest Galimżan Jesenow (20 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan), który ma 99,77% udziałów.

11. „Alfa-Bank” S.A. (spółka zależna)

CEO: Andrej Timczenko

Jest spółką zależną rosyjskiego „Alfa-Bank” S.A. i wchodzi w skład ABH Holdings S.A., który jest zarejestrowany w Luksemburgu i należy do znanych rosyjskich biznesmenów Michaiła Fridmana, Germana Hana, Alekseja Kuźmicza, Piotra Awena i Andreja Kogosowa.

12. „Nurbank” S.A.

Prezes Zarządu: Eldar Sarsenow

Według stanu na koniec 2017 roku 84,45% banku poprzez „JP Finance Group” Sp. z o.o. należą do Raszyta Sarsenowa (6 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan).

13. „Citybank Kazachstan” S.A.

  1. Zarządu: Andrej Kurilin

To jedyny amerykański bank w Kazachstanie. 100% udziałów banku należą do Citibank, National Association (Citibank, N.A.). Bank oferuje usługi bankowe korporacjom, instytutom finansowym oraz spółkom narodowym.

14. „Kazkommertsbank” S.A.

Prezes Zarządu: Ulf Wokurka

5 czerwca 2018 roku Narodowy Bank Kazachstanu zaakceptował dobrowolną reorganizację „Kazkommertsbank” S.A. w związku z przyłączeniem do „Halyk bank” S.A. Według stanu na początek maja 2018 roku bank był drugim pod względem aktywów w sektorze – 3,34 bilionów KZT. Według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 roku bank należał do Timura i Dinary Kulibajewów poprzez „Halyk Bank” S.A. – 72,75% i „Holding Group ALMX” S.A. – 24,06%.

15. „Bank Euroazjatycki” S.A.

Prezes Zarządu: Paweł Loginow

100% udziałów banku należą do „Auroazjatyckiej spółki finansowej” S.A. , której ostatecznymi beneficjentami są: Alidżan Ibragimow (5 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) – 33,3%, Aleksander Maszkiewicz – 33,3% oraz Patoh Szodijew – 33,3%.

16. „Bank WTB” S.A. (Kazachstan) (spółka zależna)

Prezes Zarządu: Dmitrij Zabełło

Jedynym akcjonariuszem banku jest Publiczna Spółka Akcyjna „Bank WTB” (Rosja), nad którą kontrolę sprawuje rząd Rosji. Bank jest 23. pod względem wielkości bankiem Kazachstanu z aktywami w wysokości 135 mld KZT według stanu na początek maju 2018 roku. W czerwcu 2018 roku grupa WTB uruchomiła korporacyjny fintech akcelerator na bazie GenerationS, największego akceleratora start-upów w Rosji i Europie Wschodniej. Akcelerator ma na celu poszukiwanie i rozwój projektów technologicznych, których rozwiązania mogą zostać wdrożone w spółkach grupy.

17. „Tengri Bank” S.A.

Prezes Zarządu: Jerżan Szajkenow

Do połączenia „Capital Bank Kazakhstan” S.A. i „Tengri Bank” S.A., które było planowane na początek 2017 roku, do tej pory nie doszło. Głównymi akcjonariuszami banku według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 roku są: Punjab National Bank (New Delhi, Indie) – 49%; Myrzataj Ydyrys – 9,07%; Alfija Kuanyszewa – 9%; Amżat Alimow – 8,85% oraz Rinar Rahimow – 7,29%;

18. „Bank RBK”

Prezes Zarządu: Natalia Akientiewa

W sierpniu 2017 roku Władimir Kim (1 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) uzyskał zgodę Banku Narodowego na otrzymanie statusu większościowego udziałowca „Bank RBK” S.A. Kim poinformował o swoim zamiarze wpłacić do kapitału zakładowego banku 20 mld KZT do końca 2017 roku. To jest jeden z warunków dla akcjonariuszy, którzy chcą otrzymać długoterminowe finansowanie od Banku Narodowego w ramach Programu podniesienia stabilności finansowej sektora. W ramach tego programu w październiku 2017 roku RBK zamieścił obligacje na kwotę 244 mld KZT.

19. „KZI Bank” S.A. (spółka zależna)

Prezes Zarządu: Abdurrahman Zeki Arifioglu

„KZI Bank” S.A. został założony na początku 1993 roku i był jednym z pierwszych banków w Kazachstanie z zagranicznym kapitałem. Bank jest spółką zależną jednego z największych banków Turcji - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, którego 100% udziałów należą do skarbu państwa.

20. „Bank Astany” S.A.

Prezes Zarządu: Iskender Majlibajew

„Bank Astany” S.A. to 16. pod względem wielkości bank w Kazachstanie, którego aktywa według stanu na początek maja br. wynosiły 300,79 mld KZT. W połowie czerwca 2018 roku Bank Narodowy wstrzymał licencję „Banku Astany” na przyjmowanie nowych depozytów, otwarcie kont bankowych osób fizycznych na okres 3 miesięcy z powodu nieterminowego wywiązywania się z zobowiązań przed klientami. Na chwilę obecną bank ma trudności z zapewnieniem wystarczającego poziomu płynności, co ogranicza terminowe wywiązywanie się z zobowiązań przed klientami. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku akcjonariuszem większościowym jest Olżas Tochtarow – 52,39%.

21. “AsiaCredit Bank” S.A.

Zarządu: Bułan Kopeszow

„AsiaCredit Bank” S.A. to 21. pod względem wielkości aktywów bank w Kazachstanie: 151,5 mld KZT według stanu na maj 2018 roku, co o 6,4% mniej w porównaniu ze stanem na początek roku. Jedynym akcjonariuszem banku jest Nurboł Sułtan (42 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan).

22. „Qazaq Banki” S.A.

Prezes Zarządu: Gani Toksanbajew

Pod koniec kwietnia 2018 roku Bank Narodowy wstrzymał licencję „Qazaq Banki” na przyjmowanie depozytów, otwarcie kont bankowych osób fizycznych na okres 3 miesięcy z powodu nieterminowego wywiązywania się z zobowiązań przed klientami. Według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 roku akcjonariuszami banku są Bachyt Ibragim – 10,71%, Dinmuchamet Idrisow (23 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) – 8,99%, Akmarał Sunatułłajewa – 7,95%, Ualichan Nurmuchamedow – 7,32%, Nurchan Nurłanow – 8,11%, Jerżan Dostybajew (39 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan) – 6,06% oraz inni.

23. „Bank Kassa Nova”

Prezes Zarządu: Szołpan Nurumbietowa

100% akcji banku należą do „NOVA Leasing” S.A., której głównymi akcjonariuszami są: Bułat Utemuratow, Tałgat Kuanyszew i Timur Isatajew. Bank uzyskał licencję w 2009 roku, głównie na udzialanie kredytów konsumenckich i finansowanie małego biznesu.

24. „Bank of China w Kazachstanie” S.A. (spółka zależna)

Prezes Zarządu: Lu Way

Bank utworzono w 1993 roku jako spółkę zależną Bank of China Limited (CHRL, Pekin), który jest międzynarodowym wieloprofilowym bankiem, świadczącym usługi w 42 krajach na świecie.

25. „Bank Handlowo-Przemysłowy Chin w Ałmaty”

Prezes Zarządu: Way Siaogan

Bank rozpoczął swoją działalność w 1993 roku i jest pierwszym chińskim bankiem w Kazachstanie. Jest spółką zależną ICBC – Industrial and Commercial Bank of China. ICBC należy do czterech największych banków państwowych Chin.

26. „Bank ExpoCredit” S.A. („First Heartland Bank” S.A.)

Prezes Zarządu: Eugeniusz Pan

„First Heartland Bank” jest cesjonariuszem „Bank ExpoCredit”, który zmienił nazwę w styczniu 2018 roku. Zmiana nazwy nastąpiła w wyniku zmiany właściciela. W listopadzie 2017 roku były właściciel „Bank ExpoCredit” Igor Kim sprzedał 100% akcji banku „ZIM Capital” S.A.. Właścicielami „ZIM Capital” S.A.. są: „Pioneer Capital Invest”, Jerboł Orynbajew, Rustem Chamzin i Eugeniusz Pan.

27. „Eksimbank Kazachstan” S.A.

Prezes Zarządu: Dmitrij Prichożan

Pod koniec maja 2018 roku Bank Narodowy wstrzymał licencję „Eksimbank Kazachstan” na przyjmowanie nowych depozytów, otwarcie kont bankowych osób fizycznych na okres 3 miesięcy z powodu nieterminowego wywiązywania się z zobowiązań przed klientami. Akcjonariuszami banku według stanu na 1 kwietnia 2018 roku są: „Central-Asian Power Energy Company” – 23,83%, „Wspólny Fundusz Oszczędnościwo-Emerytaly” S.A. – 11,52%, „Impuls-R” Sp. z o.o. – 9,27%, „Trasttechnoinvest” Sp. z o.o. – 9,26%, AG Invest – 9,04%, „Dom Inwestycyjny Astana-Invest” S.A. – 9,02%, „ATP-Invest” Sp. z o.o. – 7,26%, „Center-stroyenergo” Sp. z o.o. – 6,98%, „Alatau Kaztechnocom” Sp. z o.o. – 6,62% oraz „Eruneksport” Sp. z o.o. – 5,33%.

28. „Bank Islamski Al Hilal” S.A.

Prezes Zarządu: Gordon James Haskins

„Bank Islamski Al Hilal” S.A. jest pierwszym islamskim bankiem w Kazachstanie i WNP, został utworzony w 2010 roku w ramach porozumienia zawartego między rządem Kazachstanu a ZEA. Jest spółką zależną Al Hilal Bank PJSC – jednego z najprężniej rozwijających się banków ZEA z 100% udziałem rządu Abu-Dhabi.

29. „Capital Bank Kazakhstan” S.A.

Prezes Zarządu Jusuf Zia Aslan

100% akcjonariusz banku – Orifdżan Szadijew (31 miejsce w rankingu najbogatszych biznesmenów według Forbes Kazachstan).

30. „Bank Islamski Zaman-Bank” S.A.

Prezes Zarządu: Jelena Gupalo

Zaman-Bank został założony w 1991 roku jako regionalny bank z centralą w mieście Ekibastuz. W sierpniu 2017 roku dostał licencję islamskiego banku i stał się drugim po Al Hilal islamskim instytutem finansowym w Kazachstanie. Głównymi udziałowcami są: Tasbułat Abgużynow, Bekbołat Abgużynow oraz Ałan Abgużynow.

31. „Shinhan Bank Kazakhstan” S.A.

Prezes Zarządu: Kim Hen Hwan

Bank jest 100% spółką zależną Shinhan Bank (Seul, Korea), który wchodzi w skład Shinhan Financial Group. Jest póki co jedynym przedstawicielem Shinhan Bank zarówno w Kazachstanie, jak i na całym poradzieckim terenie.

32. „Narodowy Bank Pakistanu” w Kazachstanie S.A. (spółka zależna)

Prezes Zarządu: Rafik Muhammad

Jedynym akcjonariuszem banku jest Narodowy Bank Pakistanu. Biuro zostało otwarte w 1996 roku w Ałmaty. W 2009 roku bank podjął decyzję zostać regionalnym bankiem, zwiększył kapitał zakładowy i przeniósł centralę do Kaskielenu, otwierając filie w Ałmaty i Karagandzie.

 

Źródło: https://forbes.kz/leader/reyting_bankov_kazahstana_2018_1532941613/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1533005630

Zdjęcie: fukuoka.shoplog.jp