Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuImport do Kazachstanu wg stawek WTO

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2015-12-03 10:09:49
kazachstan, wto

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonych w dniu 22 czerwca 2015 r. w Genewie negocjacji, Kazachstan stanie się pełnoprawnym członkiem WTO w grudniu bieżącego roku.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonych w dniu 22 czerwca 2015 r. w Genewie negocjacji, Kazachstan stanie się pełnoprawnym członkiem WTO w grudniu bieżącego roku.

 

Jednym z ważniejszych warunków wejścia Kazachstanu w struktury WTO są zobowiązania celne, polegające na zakazie reeksportu niektórych towarów, dla których zewnętrzne importowe stawki celne będą dla Kazachstanu niższe od tych, które obowiązują dla pozostałych krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG).

 

Lista towarów objętych zakazem reeksportu liczy obecnie 1347 pozycji (58 z 97 grup towarów, w tym produkty rolne, tekstylia, środki transportu etc.).

 

W związku z obawami dotyczącymi wywozu towarów, importowanych do Kazachstanu według niższych stawek celnych, kraje EAUG w dniu 16 października br. podpisały szereg dokumentów, dotyczących implementacji zobowiązań taryfowych przyjętych przez Kazachstan w związku z przystąpieniem do WTO. Tym samym rząd RK zobowiązał się do podjęcia kroków w celu niedopuszczenia do wywozu towarów objętych zakazem reeksportu na terytorium pozostałych państw członkowskich EAUG z zastosowaniem niższych stawek celnych niż te, które przewiduje taryfa Unii.

 

Innymi słowy, Kazachstan może importować towary według taryfy obowiązującej w WTO i nie dopuszczać do ich reeksportu, lub importować je według stawek obowiązujących dla całej EAUG w celu ich reeksportu do pozostałych krajów członkowskich.

 

Zasady obowiązujące wszystkich importerów i przedsiębiorców w Republice Kazachstanu od dnia 1 grudnia 2015 r. wyglądają następująco:

  • towary wwożone na terytorium RK według stawek celnych obowiązujących w WTO, znajdujące się na liście towarów objętych zakazem reeksportu, nie mogą być wywożone i dopuszczone do handlu poza terytorium Kazachstanu,
  • towarom wwożonym na terytorium RK według stawek celnych obowiązujących w EAUG winna towarzyszyć kopia deklaracji celnej oraz faktura w formie elektronicznej,
  • przy wwozie towarów wyprodukowanych w RK na terytorium EAUG, w przypadku kiedy znajdują się one na liście towarów objętych zakazem reeksportu, niezbędne jest przedstawienie świadectwa pochodzeniu towaru.

 

W celu kontroli przestrzegania powyższych zasad Kazachstan planuje w 2016 r. powołać do życia instytucję, zajmującą się wydawaniem w/w świadectw. Dodatkowo, Narodowa Izba Przedsiębiorców Kazachstanu informuje, że szczególną uwagę na status przewożonych towarów powinny zwracać firmy świadczące usługi transportowe. Izba zaznacza, że jeśli dany towar nie posiada świadectwa pochodzenia, umożliwiającego jego wwóz na terytorium państw członkowskich EAUG, przewoźnik ma prawo odmówić jego transportu.

 

W związku ze wstąpieniem do WTO, Kazachstan zobowiązał się również do wprowadzenia zasad kontroli weterynaryjnej, różniących się od obowiązujących na terytorium EAUG. Utworzona została lista wspólnych certyfikatów dla Kazachstanu i pozostałych krajów EAUG. Przy wwozie towarów podlegających kontroli weterynaryjnej z przeznaczeniem na reeksport do krajów EAUG, przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na:

  • stosowanie się do norm i certyfikatów obowiązujących na obszarze EAUG,
  • uiszczanie opłaty celnej według taryfy obowiązującej na terenie EAUG.

 

Ministerstwo Finansów RK wraz z Ministerstwem Rolnictwa RK i Narodową Izbą Przedsiębiorców „Atamekien” planują przeprowadzenie akcji informacyjnej na szeroką skalę, która pozwoli przedsiębiorcom zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy imporcie towarów objętych zakazem reeksportu.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Byggarbetare

Anställda från Polen. Beprövade byggare för ditt företag. Se vårt erbjudande. Byggsäsongen är i...
Polska - SZCZECIN 2022-01-20 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Meble pokojowe

Oferujemy meble pokojowe, kuchenne, ogrodowe. Najlepsze meble ogrodowe dla Ciebie. Meble
Polska - SZCZECIN 2022-01-20 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel Zobacz ofertę

Osteopatia sportowa czyli osteopatia w sporcie

Sport i osteopatia łączą się w bardzo wyraźny sposób. European Academy of Sport Osteopathy przygo...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-01-20 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Turystyka, sport i rekreacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert